Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand Gordon Thøgersen
Sekretær Randi Jakobsen
Kasserer Benny Strandbæk
Medlem Lise Tordrup Elkjær
Medlem Annette Læssøe
Suppleant Erik Myrhøj

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via foreningens mail: marinafjordparken@gmail.com