Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand Peder N. Andersen
Sekretær Randi Jakobsen
Kasserer Benny Strandbæk
Næstformand Gordon Thøgersen
Medlem Lise Tordrup Elkjær
Suppleant Annette Læssøe
Suppleant Erik Myrhøj

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via foreningens mail: marinafjordparken@gmail.com