Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand Peder N. Andersen
Sekretær Randi Jakobsen
Kasserer Benny Strandbæk

Medlem Gordon Thøgersen
Medlem Lise Tordrup Elkjær

Suppleant Annette Læssøe
Suppleant Erik Myrhøj

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via foreningens mail: marinafjordparken@gmail.com