Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand Peder N. Andersen
Sekretær Randi Jakobsen
Kasserer Benny Strandbæk
Næstformand Lise Tordrup Elkjær
Medlem Annette Læssøe
Suppleant Erik Myrhøj

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via foreningens mail: marinafjordparken@gmail.com