Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand Peder N. Andersen
Næstformand Luc Ghysels
Kasserer Benny Strandbæk
Sekretær Jan Kondrup
Medlem Pauli Kristensen

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via foreningens mail: marinafjordparken@gmail.com