Priser

Andelprisen fastsættes på den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen 17. september 2020 er der vedtaget følgende grundpris pr andel.
Pris pr andel: 1.085.235 kr
Grundprisen kan tillægges egne forbedringer ved salg.

Den samlede boligydelse inkl. fællesudgifter udgør 4.271 kr, fordelt således:
Boligafgift 2.596 kr
Fællesudgifter 1.675 kr

A conto varme/vand: 900 kr

Seneste nøgletalsskema.