Priser

Andelprisen fastsættes på den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen 28.marts 2019 er der vedtaget følgende grundpris pr andel.
Pris pr andel: 1.080.342 kr
Grundprisen kan tillægges egne forbedringer ved salg.

Den samlede boligydelse inkl. fællesudgifter udgør 4.535 kr, fordelt således:
Boligafgift 2.860 kr
Fællesudgifter 1.675 kr

A conto varme/vand: 900 kr

Seneste nøgletalsskema.