Referat Bestyrelsesmøde 1.9.21

Referatet er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tyveri – opmærksomhed…

Der er natten mellem 23. og 24. august stjålet 2 positionsstole fra terrassen ud mod parkeringspladsen hos Lise Lotte og Palle i S4.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dagsorden til bestyrelsesmøde 1.9.21

Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden.
2 Godkendelse af referat.
3 Økonomi
Garageforeningens bankkonto


4 Orientering/afklaring.
Blødgøringsanlæg.
Malerarbejdet. Mangler 9,10,15,17,18,21
Vinduer:
Sokkelaffugter/stensætning.
Molokker.
Parkeringspladser. Kr. 62.343
Ladestationer.
Tagarbejdet. 1. års gennemgang.


5 Dispensation: forklaring på afslag
Baggrunden for bestemmelsen i lokalplanen er baseret på intentionerne om at bevare den maritime karakter der er i området. Ved at dispensere fra bestemmelsen vil området i højere grad tillægge sig en karakter der i højere grad referer til et forstadspræg, hvilket ikke er hensigten i området der grænser op til lystbådehavnen. Den ansøgte dispensation vurderes på denne baggrund at være i konflikt med de intentioner der er bag formålet med lokalplanens bestemmelse i pkt. 7.7.

6 Regler for afskrivning ved salg af bolig.


7 Vedligeholdelse af de oplysninger der kommer fra ABF.
8 Medlemsmøde/arbejdsdag
9 Eventuelt.
Næste møde.
Forslag 29.09.2021 kl. 16.30

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Arbejdsgrupper 2021

Der er kommet en revideret oversigtsliste på arbejdsgrupperne. Listen ses herunder.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat seneste BS-møde

Referatet fra 28.juni er nu på hjemmesiden.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Krydderurter

Ved fælles terrassen på EF er der krydderurter til fri afbenyttelse.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat Bygningsgruppe (Rød gruppe)

Seneste referat findes under siden “Øvrige referater ..”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Storskrald – datoer 2021

Herunder kan du se en oversigt på datoer for kommunens storskrald- haveaffald- indsamling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Brugte batterier – EF

Der er kommet en blå spand til brugte batterier i containergården.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fælles arrangementer 2021

Har du en idé til et fælles arrangement, så kontakt Peter Laubek, aktivitetsgruppen.

Allerede planlagte aktiviteter fremgår af kalenderen.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar