Vedtægter, ordensreglement, salgsprocedure og forretningsorden

Vedtægter og ordenreglement er senest revideret på generalforsamlingen 28.marts 2019.

Links: