Vedtægter, ordensreglement, salgsprocedure og forretningsorden

Ordenreglement er senest revideret på ekstraordinær generalforsamling 2022.

Links: